Seuraavat kurssit

Ilmoittaudu

Näin toimimme

JT Fire Protection kouluttaa yhteisöjen ja yritysten henkilökuntaa sekä yksityisiä tahoja toimimaan oikein onnettomuustilanteissa. Oikein toimimalla voidaan etukäteen torjua aineellisia ja inhimillisiä vahinkoja, sekä lieventää seurauksia onnettomuuden tapahduttua.

Koulutuksien tavoitteena on parantaa yhteisöjen ja yrityksien turvallisuuskulttuuria eli opastaa henkilökuntaa tunnistamaan riskit, toimimaan hätätilanteissa tehokkaasti ja turvallisesti sekä lieventämään seurauksia jo tapahtuneista vahingoista.


Asiakkaiden tarpeet

Asiakkaiden tarpeet

Teemme asiakkaan toiveiden pohjalta räätälöityjä hätäensiapukursseja ja paloturvallisuusluentoja, joihin liittyy sammutusharjoitus erilaisilla sammutusvälineillä. Henkilökuntamme käy tarvittaessa etukäteen tutustumassa yrityksen tiloihin ja tarpeisiin, jotta koulutus olisi mahdollisimman laadukasta ja tarkoituksenmukaista.

Luotettavuus

JT Fire Protection
hoitaa 100% kaiken
sen mitä asiakkaan
kanssa on sovittu.

Vankka ammattitaito

Vankka ammattitaito

Kaikki kouluttajat työskentelevät pelastusalalla ja heillä on vuosien kokemus paloturvallisuudesta, onnettomuuksista ja ensihoidosta. Näin ollen jokainen kurssilainen voi olla varma, että opetus on mielenkiintoista ja laadukasta.Tulityökortti


JT Fire protection järjestää laadukkaita tulityökorttikoulutuksia. Koulutuksiemme tavoitteena on pitää ilmapiiri rentona ja motivoivana.

Tulityökurssin tavoitteena on herättää tulityöntekijät ehkäisemään ennalta tulityöonnettomuuksien syntyminen.

Tulityöt ovat erityistä vaaraa aiheuttavia töitä, joita säätelevät monet lait, säädökset ja määräykset. Tilapäsellä tulityöpaikalla työskentelevällä henkilöllä tulee olla Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä, voimassa oleva tulityökortti. Tulityökurssi on tarkoitettu tulitöiden myöntäjille, tekijöille, sekä valvonta- ja vartiointihenkilöstölle.

Koulutus on työpäivän pituinen ja koulutuksen hyväksytysti läpäissyt henkilö saa tulitöissä tarvittavan tulityökortin. Koulutukset voidaan järjestää asiakkaan omissa tiloissa tai meidän tiloissamme. Hinta muodostuu järjestettävän tarjoilun, paikan ja ajankohdan mukaan.Kurssin sisältö

1.

Turvallisuus - yhteinen etumme

2.

Tulityön suunnittelu säästää

3.

Tulitöiden turvallisuutta edistävä lainsäädäntö

4.

Turvatoimet - arjen toimintaa

5.

Jos kuitenkin syttyy...

6.

Mitä opin


Tulityökurssin lopussa järjestetään tentti, jonka hyväksytysti suorittaneet saavat kaikkialla Pohjoismaissa käyvän tulityökortin. Kortti on henkilökohtainen ja voimassa 5 vuotta. Ilmoittaudu seuraavalle kurssille

Kurssin hinta on 115 € + ALV per osallistuja. Sisältää koulutuksen, materiaalin, kortin, kahvitukset ja lounaan.

Peruuttaaminen on tehtävä Suomen JT Fire Protectionille viimeistään kahta arkipäivää ennen suunnitellun koulutuksen alkamista, jolloin peruutus on maksuton. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista tai kokonaan peruuttamatta jättämisestä perimme täyden kurssimaksun. Viime hetken peruutuksista tai kokonaan peruuttamatta jättämisistä voidaan hakemuksesta kustannuksista myöntää 50 % alennus/henkilö (sairauslomatodistus).Paloturvallisuus- ja alkusammutuskoulutus


Paloturvallisuuskoulutuksen tavoitteena on oppia tunnistamaan tulipalon riskit, ennaltaehkäistä ne ja vahingon sattuessa lieventää seurauksia.

Paloturvallisuus- ja alkusammutuskoulutus on tarkoitettu yrityksille, yhteisöille, kiinteistöille ja yksityisille henkilöille.

JT Fire Protection järjestää Suomen Palopäällystöliiton ja SPEK:n konseptoimia AS 1 -alkusammutuskoulutuksia. Koulutus sisältää sekä teoriaopetusta että käytännön harjoituksia.

Paloturvallisuuskoulutuksemme räätälöidään aina asiakaskohtaisesti. Toteutamme koulutuksen aina asiakkaan tarpeiden pohjalta huomioiden tilat, olosuhteet, tarpeet ja myös käytettävissä oleva aika. Tarvittaessa alkusammutusharjoitus- ja paloturvallisuusluennot voidaan järjestää myös meidän tiloissamme.

Koulutuksen suorittaneet liitetään SPEK:n alkusammutusrekisteriin ja he saavat koulutuspäivästä viisi vuotta voimassa olevan alkusammutuskortin.

Koulutuksen sisältö:

  • 1.Ympäristön riskien tunnistaminen
  • 2.Omatoimisen varautumisen merkitys
  • 3.Rakenteellinen paloturvallisuus
  • 4.Erilaisten käsisammuttimien tunnistaminen ja käyttökohteet
  • 5.Oikeat toimintamallit alkusammutusvälineitä käytettäessä
  • 6.Videoesitykset: pölyräjähdys, rasvapalo, tulen eteneminen huonetilassa, käsisammuttimen ja sammutuspeitteen käyttö
  • 7.Alkusammutusharjoitus asiakkaan haluamilla välineillä

Kouluksen kesto ja hinta riippuu asiakkaan tarpeista.Kattotulityökortti


Katto- ja vedeneristysalan tulityökurssin tavoitteena on kehittää osallistujien valmiuksia, suunnitella ja toteuttaa kattotulitöitä turvallisesti, sekä opettaa toimimaan oikein mahdollisessa onnettomuustilanteessa.

Katto- ja vedeneristystöitä tekevä henkilö tarvitsee Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämän kattotulityökortin. Katto- ja vedeneritystöiden tulitöitä ovat mm. eristettävän alustan kuivaaminen liekillä tai kuumalla ilmalla, bitumin kuumentaminen bitumikeittimessä ja kermieristyksen kiinnitystyö kuumentamalla. Kattotuli- työkurssi kestää päivän ja se sisältää 6

oppituntia sekä alkusammutusharjoituksen. Koulutuksen hyväksytysti läpäissyt henkilö saa katto- ja vedeneritysalan tulitöissä tarvittavan kattotulityökortin, joka on voimassa viisi vuotta suoritusajankohdasta. Koulutukset voidaan järjestää asiakkaan omissa tai JT Fire Protectionin tiloissa. Hinta muodostuu järjestettävän tarjoilun, paikan ja ajankohdan mukaan.


Kurssin sisältö

1.

Turvallisuus katto-vedeneristystöissä

2.

Kattotulitöiden suunnittelu

3.

Pykäläviidakko

4.

Turvatoimet ja työvälineet

5.

Työturvallisuus

6.

Toiminta onnettomuus- tilanteissaJT Fire Protection toimii yhteistyössä ensihoito- ja ensiaputarvikkeiden myyntiin erikoistuneen Tammed Oy:n kanssa. JT Fire Protection käyttää hätäensiapukoulutuksessa Tammed Oy:n ensihoito- ja ensiaputarvikkeita.


JT Fire Protection järjestää yhteistyössä Pirkanmaan Ensihoitokoulutuksen kanssa räätälöityjä ja virallisia SPR:n ensiapukoulutuksia mm. SPR:n Hätäensiapukoulutus, SPR:n Ensiapukurssi EA 1® ja Elvytyskoulutus.