Näin toimimme

JT Fire Protection kouluttaa niin yhteisöjen ja yritysten henkilökuntaa kuin myös yksityisiä tahoja kohti turvallista ja hyvinvoivaa tulevaisuutta sekä reagoimaan harkitusti ja valppaasti onnettomuustilanteissa. Oikein toimimalla voidaan etukäteen torjua aineellisia ja inhimillisiä vahinkoja, sekä lieventää seurauksia onnettomuuden tapahduttua.

Koulutusten tavoitteena on parantaa yhteisöjen ja yritysten turvallisuuskulttuuria eli opastaa henkilökuntaa tunnistamaan riskit, toimimaan vaaratilanteissa tehokkaasti ja turvallisesti sekä minimoimaan vahingot hätätilanteissa.


Asiakkaiden tarpeet

Asiakaslähtöisyys

Toteutamme asiakkaan toiveiden mukaan räätälöityjä turvallisuuskursseja, -luentoja ja koulutuskokonaisuuksia, joihin liittyvät aina myös tilanteiden mukaiset käytännön harjoitteet asianmukaisilla välineillä ja kalustolla. Henkilökuntamme käy tarvittaessa etukäteen tutustumassa asiakkaan tiloihin ja tarpeisiin, jotta koulutus olisi mahdollisimman laadukasta ja tarkoituksenmukaista.

Luotettavuus

JT Fire Protection
hoitaa 100% kaiken
sen mitä asiakkaan
kanssa on sovittu.

Vankka ammattitaito

Vankka ammattitaito

Kaikki kouluttajamme työskentelevät pääsääntöisesti pelastusalalla ja heillä on vuosien kokemus mm. palo- ja työturvallisuudesta, onnettomuuksista ja ensihoidosta. Näin ollen jokainen kurssilainen voi olla varma, että opetus on sekä mielenkiintoista että laadukasta.Tulityökortti


JT Fire protection järjestää laadukkaita tulityökorttikoulutuksia. Koulutuksiemme tavoitteena on pitää ilmapiiri rentona ja motivoivana.

Tulityökurssin tavoitteena on herättää tulityöntekijät ehkäisemään ennalta tulityöonnettomuuksien syntyminen.

Tulityöt ovat erityistä vaaraa aiheuttavia töitä, joita säätelevät monet lait, säädökset ja määräykset. Tilapäsellä tulityöpaikalla työskentelevällä henkilöllä tulee olla Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä, voimassa oleva tulityökortti. Tulityökurssi on tarkoitettu tulitöiden myöntäjille, tekijöille, sekä valvonta- ja vartiointihenkilöstölle.

Koulutus on työpäivän pituinen ja koulutuksen hyväksytysti läpäissyt henkilö saa tulitöissä tarvittavan tulityökortin. Koulutukset voidaan järjestää asiakkaan omissa tiloissa tai meidän tiloissamme. Hinta muodostuu järjestettävän tarjoilun, paikan ja ajankohdan mukaan.Kurssin sisältö

1.

Turvallisuus - yhteinen etumme

2.

Tulityön suunnittelu säästää

3.

Tulitöiden turvallisuutta edistävä lainsäädäntö

4.

Turvatoimet - arjen toimintaa

5.

Jos kuitenkin syttyy...

6.

Mitä opin


Tulityökurssin lopussa järjestetään tentti, jonka hyväksytysti suorittaneet saavat kaikkialla Pohjoismaissa käyvän tulityökortin. Kortti on henkilökohtainen ja voimassa 5 vuotta.Työturvallisuuskortti


Työturvallisuuskorttikoulutus antaa työntekijälle perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta yhteisellä työpaikalla.

Tavoitteena työturvakorttikoulutuksella on parantaa yhteisten työpaikkojen turvallisuutta. Koulutus sopii kaikille alasta riippumatta.

Koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta myönnetään viisi vuotta voimassa oleva, henkilökohtainen työturvallisuuskortti. Työturvallisuuskorttikurssi soveltuu myös ammattipätevyyskoulutukseksi.

Koulutuksen sisältö:

 • 1.Vastuut yhteisellä työpaikalla, työsuojelu ja työterveyshuolto
 • 2.Riskienhallinta, johon kuuluu esimerkiksi vaarojen tunnistaminen ja riskien arvioiminen
 • 3.Työpaikan kuormitustekijät
 • 4.Perehdyttäminen työtehtäviin
 • 5.Turvallisuuden huomioiminen työvälineissä ja erilaisissa töissä
 • 6.Toiminta onnettomuustilanteissa
 • 7.Tentti


Kuljettajien ammattipätevyys


Kuorma- ja linja-autonkuljettajien on suoritettava ammattipätevyyden perustutkinnon lisäksi ammattipätevyyden jatkokouluspäiviä

Tarkoituksena on ammattitaidon ylläpitäminen ja täydentäminen. Viisi jatkokoulutuspäivää (35 h) on suoritettava aina viiden vuoden jaksoissa siten, että yhden koulutuspäivän pituus on vähintään seitsemän tuntia.

Esimerkkejä koulutustarjonnastamme:

 • 1.Työturvallisuus
 • 2.Ennakoiva ajo
 • 3.Tieturva
 • 4.Ensiapu
 • 5.Trukkikurssit
 • 6.Ammattikuljettajien Hyvinvointipäivä
 • 7.Asiakaspalvelu
 • 8.Vesityökortti


Ammattipätevyyskoulutukset verkko-oppimisympäristössä


 

Autamme asiakkaitamme hyödyntämään modernia videomuotoista koulutusta vaivattomasti ammattipätevyyden jatkokoulutuksissa.

Konseptimme sisältää verkkopalveluna toteutettavan alustaratkaisun, kuvaukset, sisällöntuotannon ja reaaliaikaisen koulutustuen koko koulutuksen ajan.

Koulutus sisältää reaaliaikaisen videokuvan jakelun verkossa, jonka avulla osallistujat pääsevät interaktiivisesti mukaan tapahtumaan. Palvelu soveltuu koulutustapahtumien välittämiseen.Sähkötyöturvallisuuskortti SFS 6002


 

Sähkötyöturvallisuuskortti sähköalan töitä tekeville

Standardin SFS 6002 mukaisen sähkötyöturvallisuuskoulutuksen tarvitsevat kaikki sähköalan töitä tekevät henkilöt, mukaan luettuna työnjohto-, käyttötoiminta-, suunnittelu-, opetus- ja muissa asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt. Sähkötyöturvallisuuskortti on uusittava säännöllisesti, ja se on voimassa 5 vuotta kerrallaan.

JT Fire Prtectionin järjestämä Sähkötyöturvallisuuskorttikoulutus kestää 8h ja siihen sisältyy koe, jonka hyväksytysti suorittaneille annetaan todistus ja Sähkötyöturvallisuuskortti.Kattotulityökortti


Katto- ja vedeneristysalan tulityökurssin tavoitteena on kehittää osallistujien valmiuksia, suunnitella ja toteuttaa kattotulitöitä turvallisesti, sekä opettaa toimimaan oikein mahdollisessa onnettomuustilanteessa.

Katto- ja vedeneristystöitä tekevä henkilö tarvitsee Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämän kattotulityökortin. Katto- ja vedeneritystöiden tulitöitä ovat mm. eristettävän alustan kuivaaminen liekillä tai kuumalla ilmalla, bitumin kuumentaminen bitumikeittimessä ja kermieristyksen kiinnitystyö kuumentamalla. Kattotuli- työkurssi kestää päivän ja se sisältää 6

oppituntia sekä alkusammutusharjoituksen. Koulutuksen hyväksytysti läpäissyt henkilö saa katto- ja vedeneritysalan tulitöissä tarvittavan kattotulityökortin, joka on voimassa viisi vuotta suoritusajankohdasta. Koulutukset voidaan järjestää asiakkaan omissa tai JT Fire Protectionin tiloissa. Hinta muodostuu järjestettävän tarjoilun, paikan ja ajankohdan mukaan.


Kurssin sisältö

1.

Turvallisuus katto-vedeneristystöissä

2.

Kattotulitöiden suunnittelu

3.

Pykäläviidakko

4.

Turvatoimet ja työvälineet

5.

Työturvallisuus

6.

Toiminta onnettomuus- tilanteissa
Paloturvallisuus- ja alkusammutuskoulutus


Paloturvallisuuskoulutuksen tavoitteena on oppia tunnistamaan tulipalon riskit, ennaltaehkäistä ne ja vahingon sattuessa lieventää seurauksia.

Paloturvallisuus- ja alkusammutuskoulutus on tarkoitettu yrityksille, yhteisöille, kiinteistöille ja yksityisille henkilöille.

JT Fire Protection järjestää Suomen Palopäällystöliiton ja SPEK:n konseptoimia AS 1 -alkusammutuskoulutuksia. Koulutus sisältää sekä teoriaopetusta että käytännön harjoituksia.

Paloturvallisuuskoulutuksemme räätälöidään aina asiakaskohtaisesti. Toteutamme koulutuksen aina asiakkaan tarpeiden pohjalta huomioiden tilat, olosuhteet, tarpeet ja myös käytettävissä oleva aika. Tarvittaessa alkusammutusharjoitus- ja paloturvallisuusluennot voidaan järjestää myös meidän tiloissamme.

Koulutuksen suorittaneet liitetään SPEK:n alkusammutusrekisteriin ja he saavat koulutuspäivästä viisi vuotta voimassa olevan alkusammutuskortin.

Koulutuksen sisältö:

 • 1.Ympäristön riskien tunnistaminen
 • 2.Omatoimisen varautumisen merkitys
 • 3.Rakenteellinen paloturvallisuus
 • 4.Erilaisten käsisammuttimien tunnistaminen ja käyttökohteet
 • 5.Oikeat toimintamallit alkusammutusvälineitä käytettäessä
 • 6.Videoesitykset: pölyräjähdys, rasvapalo, tulen eteneminen huonetilassa, käsisammuttimen ja sammutuspeitteen käyttö
 • 7.Alkusammutusharjoitus asiakkaan haluamilla välineillä

Kouluksen kesto ja hinta riippuu asiakkaan tarpeista.Tieturva 1 & 2


 

Kurssien tarkoitus on varmistaa ja ylläpitäää työntekijän pätevyyttä kaikissa tietyöolosuhteissa.

Työturvallisuuslainsäädännössä liikennealueella tehtävä työ luokitellaan vaaralliseksi työksi. Liikenteen vaaroille alttiina työskentely ja toisaalta työskentelyn aiheuttama vaara liikenteelle vaatii työntekijöiltä ja työnjohdolta olosuhteiden edellyttämiä taitoja.

Tieturva 1 on tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutuksen peruskurssi, joka on suunnattu kaikille tiellä työskenteleville. Kurssin tarkoitus on varmistaa ja ylläpitäää työntekijän pätevyys kaikissa tietyöolosuhteissa.

Tieturva 2 on jatkokurssi tiellä työskentelyn liikenne- ja työturvallisuudesta vastuussa oleville henkilöille, jotka työskentelevät yleisillä teillä.

Tieturva 1 -koulutuksen voi suorittaa myös kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivänäSosiaalialan turvallisuuskortti


 

Turvakorttikoulutus on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville henkilöille.

Turvakorttikoulutus on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville henkilöille. Se antaa työntekijälle valmiudet onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja oikeaan toimintaan onnettomuustilanteessa. Koulutus on kestoltaan yhden työpäivän (noin 8 tuntia) mittainen. Kurssin läpäisseet saavat kortin, joka on voimassa viisi vuotta.

Koulutus korostaa työntekijän roolia riskien ennalta ehkäisijänä ja pitää sisällään turvallisuuden kehittämisen teorian, ryhmätyön ja valinnaisen käytännön harjoituksen. Oppilaille jaettava aineisto sisältää lisäksi toimintaohjeita sekä tarkastuslistoja työpaikan turvallisuuden parantamiseksi.

JT Fire Protection toimii yhteistyössä ensihoito- ja ensiaputarvikkeiden myyntiin erikoistuneen Tammed Oy:n kanssa. JT Fire Protection käyttää hätäensiapukoulutuksessa Tammed Oy:n ensihoito- ja ensiaputarvikkeita.


JT Fire Protection järjestää yhteistyössä Pirkanmaan Ensihoitokoulutuksen kanssa räätälöityjä ja virallisia SPR:n ensiapukoulutuksia mm. SPR:n Hätäensiapukoulutus, SPR:n Ensiapukurssi EA 1® ja Elvytyskoulutus.